Nyheter fra Aktiv Bygg

Nyheter fra Aktiv Bygg

Nyheter

Klima og Miljørapport 2020

Årsrapporten for klima og miljø i 2020 viser at Aktiv Bygg sitt samlede CO2 utslipp (energibruk, transport og restavfall)

Nyheter

HMS Årsrapport 2020

HMS Årsrapporten for 2020 er nå klar og nøkkeltallene kan sees i tabellen under. Utbruddet av Covid-19 har fått

Nyheter

Beredskap sommer 2021

Aktiv Bygg vil ha følgende kontaktpersoner under sommeren 2021: Amund Alm, Daglig Leder, tlf. 957 92 535 Ronny Horni,

Coronavirus

Prosjekt Massetesting

Aktiv Bygg tar smittevern på alvor. Torsdag 4. mars setter vi derfor i gang «Prosjekt Massetesting». I samarbeid med

Coronavirus

Ny lockdown i Oslo-regionen

Informasjon til våre underentreprenører og samarbeidspartnere Myndighetene har innført ny lockdown i Oslo-regionen etter spredning av mutert virus i