Miljø

Vi er opptatt av vårt samfunnsansvar, og setter høye mål for vår miljøinnsats. Derfor arbeider vi aktivt med å minimere vår påvirkning på miljøet, og ser med stor glede at fokuset på bærekraft i våre prosjekter stadig øker! 

Aktiv Bygg AS er miljøfyrtårnsertifisert. Dette vil si at vi har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Det er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, dokumentering av miljøinnsats og er en måte for oss å vise samfunnsansvar. Klikk her for å lese vår Klima og Miljørapport 2021

Vi arbeider for å:

  • Bidra til bærekraftige byggeprosesser
  • Minimere vårt klimaavtrykk
  • Bidra til energieffektivisering av bygg
  • Minimere avfall
  • Bidra til økt gjenvinning
  • Bevisstgjøre oss selv og våre samarbeidspartnere på vårt samfunnsansvar

Kontaktperson for Miljø