Om Aktiv Bygg AS

Aktiv Bygg AS er et entreprenørfirma med hovedfokus på rehabilitering av næringseiendom i Oslo og Akershus.
Vi påtar oss oppdrag som spenner fra små til større rehabiliteringsprosjekter, på alle typer næringseiendommer.

Selskapet ble etablert i 2000 og i dag er vi omkring 50 ansatte, i tillegg til et omfattende og godt nettverk av underentreprenører i alle fag.

«Vi er godt fornøyde med selskapets utvikling i 2022.  Selskapet har de senere år brukt mye tid og ressurser på HMS og internkontroll. Dette har medført at vi har klart oss bra gjennom pandemien. Helse, miljø og sikkerhet for egne og våre samarbeidspartneres ansatte, vil alltid være vår første prioritet»

Vi har korte beslutningsveier og god fleksibilitet i hele organisasjonen. Alle ansatte i alle ledd har lang erfaring og flere har gått gradene fra håndverker til å bli leder innad i bedriften, og har derved en unik kompetanse i hele byggeprosessen.

Kundens forventning til kvalitet innfris gjennom valg av riktige leverandører, og gjennom vårt nettverk innhenter vi øvrig fagkompetanse og tilpasser de forskjellige oppdragene. Daglig arbeider vi for en trygg arbeidsplass med systematisk HMS-arbeid, og vi har gode kontrollrutiner for å avdekke ulovlig virksomhet.

Miljøfyrtårn

Aktiv Bygg AS er miljøfyrtårnsertifisert. Dette vil si at vi har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Det er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, dokumentering av miljøinnsats og er en måte for oss å vise samfunnsansvar.

LANGSIKTIGE MÅL

 • Resultat før skatt skal være over 6%.
 • Årlig organisk vekst på minimum 5%.
 • Selskapet skal utvikles med moderne elektroniske verktøy.
 • Investeringer i tomter, boliger, næringsbygg legges i egne selskaper som helt eller delvis eies av Aktiv Bygg.
 • Årlig reduksjon av CO2 utslipp på 10 tonn.
 • Fossilfri bilpark innen 2024
 • Langsiktig mål for kildesorteringsgrad på 90%

MEDARBEIDERE

 • Alle ansatte er satt inn i vårt HMS system.
 • Opplæring av ansatte gjennom egne opplæringsprogram, og medarbeiderutvikling gjennom god ledelse.
 • Ingen ansatte skal bli syke eller skade seg på jobben.
 • Ingen arbeidstakere skal oppleve forskjellsbehandling på grunnlag av en persons etnisitet, hudfarge, religion, nasjonalitet, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

Kompetanse

Vi har lang erfaring som hoved-, general-, og totalentreprenør innenfor mindre til større rehabiliteringsoppdrag innen ombygging, innredning, tilbygg, påbygg og oppbygging etter skader og service.

Vi legger stor vekt på systematisk arbeid innenfor HMS og KS/internkontroll. Vår omsetning er på ca. 300 millioner kroner. Vi er med i Startbank og har Sentral godkjenning.

Prioriteringer

Kommunikasjon, tillit og respekt er de viktigste kjennetegnene på hva vi ønsker at våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere opplever gjennom et samarbeid med oss. Vi jobber målrettet for å ha en av bransjens beste HMS og internkontroll. Gjennom vårt daglige arbeid skal vi sørge for at det er samsvar mellom hver enkelt sin holdning og Aktiv Bygg sine mål, visjoner og verdier. Vi skal alltid holde det vi lover, rette opp eventuelle avvik og kommunisere åpent og transparent, med dette ønsker vi å utvikle langsiktige leverandørforhold.