Om oss

Aktiv Bygg AS er et entreprenørfirma med hovedfokus på rehabilitering, vedlikehold og service i Oslo og Akershus.
Vi påtar oss oppdrag som spenner fra de helt små reparasjons- og serviceoppdrag, til større rehabiliteringsprosjekter, både på bolig og næringseiendom.

Selskapet ble etablert i 2000 og i dag er vi 40 ansatte i tillegg til et omfattende og godt nettverk av underentreprenører i alle fag.
Vi har korte beslutningsveier og god fleksibilitet i hele organisasjonen. Alle ansatte i alle ledd har lang erfaring og flere har gått gradene fra håndverker til å bli leder innad i bedriften og har derved en unik kompetanse i hele byggeprosessen. Kundens forventning til kvalitet innfris gjennom valg av riktige leverandører og gjennom vårt nettverk innhenter vi øvrig fagkompetanse og tilpasser de forskjellige oppdragene. Daglig arbeider vi for en trygg arbeidsplass med systematisk HMS-arbeid å vi har gode kontrollrutiner for å avdekke ulovlig virksomhet.

Aktiv Bygg AS er miljøfyrtårnsertifisert. Dette vil si at vi har oppfylt strenger krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Det er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, dokumentering av miljøinnsats og er en måte for oss å vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifiseringen er delt i 2 deler hvor miljøkartlegging revideres hvert 3. år og Klima og Miljørapport sendes inn årlig.

LANGSIKTIGE MÅL

  • Resultat før skatt skal være over 6%.
  • Årlig organisk vekst på minimum 5%.
  • Selskapet skal utvikles med moderne elektroniske verktøy.
  • Investeringer i tomter, boliger, næringsbygg legges i egne selskaper som helt eller delvis eies av Aktiv Bygg.

MEDARBEIDERE

  • Alle ansatte er satt inn i vårt HMS system.
  • Opplæring av ansatte gjennom egne opplæringsprogram, og medarbeiderutvikling gjennom god ledelse.
  • Ingen ansatte skal bli syke eller skade seg på jobben.
  • Ingen arbeidstakere skal oppleve forskjellsbehandling på grunnlag av en persons etnisitet, hudfarge, religion, nasjonalitet, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

KOMPETANSE
Vi har lang erfaring som hoved-, general-, og totalentreprenør innenfor mindre til større rehabiliteringsoppdrag innen ombygging, innredning, tilbygg, påbygg og oppbygging etter skader og service. Vår reparasjons-, service- og vedlikeholdsavdeling er bygd opp for både små og store oppdrag, derav utfører vi ca 650 oppdrag årlig for våre kunder. Vi legger stor vekt på systematisk arbeid innenfor HMS og KS/internkontroll. Vår omsetningen er på ca 300 millioner kroner, vi er med i Startbank og har Sentral godkjenning.

PRIORITERINGER
Kommunikasjon, tillit og respekt er de viktigste kjennetegnene på hva vi ønsker at våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere opplever gjennom et samarbeid med oss. Vi jobber målrettet for å ha en av bransjens beste HMS og internkontroll. Gjennom vårt daglige arbeid skal vi sørge for at det er samsvar mellom hver enkelt sin holdning og Aktiv Bygg sine mål, visjoner og verdierVi skal alltid holde det vi lover, rette opp eventuelle avvik og kommunisere åpent og transparent, med dette ønsker vi å utvikle langsiktige leverandørforhold.

Vi ringer deg opp for avtale