Jan Mortensen

Jan Mortensen

Senior Prosjektleder

Jan er
Senior Prosjektleder

i Aktiv Bygg. 

For gode råd, kontakt Jan på telefon

eller send en mail til 

!