Rune Helgesen

Rune Helgesen

Senior Prosjektleder

Rune er
Senior Prosjektleder

i Aktiv Bygg. 

For gode råd, kontakt Rune på telefon

eller send en mail til 

!

Andre kontaktpersoner: