Rune Helgesen

Rune Helgesen

Senior Prosjektleder

For gode råd – Kontakt Rune på telefon 

 eller send en mail til 

!

Sertifiseringer