Aktiv Bygg AS

 


Aktiv Bygg AS er et entreprenørfirma med hovedfokus på
rehabilitering, service og vedlikehold av næringsbygg i Oslo og Akershus.


KOMPETANSE

Vi har lang erfaring som hoved-, general-, og totalentreprenør innenfor mindre til større rehabiliteringsoppdrag innen ombygging, innredning, tilbygg, påbygg og oppbygging etter skader og service. Vedlikeholds-, reparasjons-, og serviceavdeling vår er bygd opp for både små og store oppdrag. Vi er med i Startbank, har Sentral godkjenning og er Miljfyrtårnsertifisert.

PRIORITERINGER

Kommunikasjon, tillit og respekt er de viktigste kjennetegnene på hva vi ønsker at våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere opplever gjennom et samarbeid med oss. Vi jobber målrettet for å ha en av bransjens beste HMS og internkontroll. Gjennom vårt daglige arbeid skal vi sørge for at det er samsvar mellom hver enkelt sin holdning og Aktiv Bygg sine mål, visjoner og verdier

Prosjektbilder