HMS årsrapport 2022

Det jobbes godt og systematisk med HMS-arbeid i Aktiv Bygg AS og nå er årsrapporten for 2022 klar.

StartBank-Achilles har gjennomført en revisjon med fokus på selskapets HMS og Kvalitetsstyringssystemer og vi fikk en score på 99%.  Enhver har iht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder.

Aktiv Bygg har i 2022 hatt en svak nedgang i omsetning fra 2021. Omsetningen i firmaet ble i 2022 på 339.0 mill. kroner mot 364.0 mill. kroner i 2021. Årsresultatet før skatt i 2022 ble 10.4 mill. kroner, mot 14.4 mill. kroner i 2021. Likviditet situasjonen, rentabiliteten, resultatet og egenkapitalprosenten er god. Det forventes at omsetningen stabiliseres eller økes i 2023.

I 2022 hadde vi 3 personer som jobbet med HMS og vi har et engasjert verneombud som deltok på utvalgte vernerunder/møter og på revisjoner. Vi har valgt å ikke ha verneombud på prosjektene, men har en sterk administrasjon sentralt, og ett verneombud som vi har månedlige oppfølgingsmøter med.

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn