Totalrehabilitering av Pilestredet 12

Aktiv Bygg har rehabilitert bygården i Pilestredet 12. Arbeidet ble utført for Opsahl Eiendom.

Gammel dame skinner igjen !

 

  • Bygget har gjennomgått en total forandring, inkludert nye tekniske anlegg, nytt kantinekjøkken og to nye heiser.
  • Bygget leveres som Breeam In-Use, som tilrettelegger forvaltning og sertifiseringer for Byggherre.
  • Atriumet er byggets sentrum og er byggets arkitektoniske høydepunkt.
  • Atriumet har adkomst fra inngangspartiet med kantine, og er knyttet til plan 2, 3 og 4.
  • Nye gangbaner i plan 3 og 4 med adkomst til heis og et nytt trapperom gir bygget bedre flyt.
  • Vinduer i Atriumet er tilbakestilt slik det opprinnelig ble bygget, og et nytt glasstak er etablert.
  • Byggets fem etasjer har blitt tilpasset nye leietagere etter interiørarkitektens romprogram, med en mix av nytt og gammelt. Kjeller har blitt oppgradert med tekniske rom, sykkelparkering, sykkelvask, nytt gardrobeanlegg og treningsrom.

Les mer om prosjektet her: https://www.estatenyheter.no/anders-opsahl-overleverte-et-smykke-av-et-bygg-til-nordea-liv/335122