Grape Architects

Total rehabilitering av 1000 m2 i perioden nov 2017 – mars 2018 til innredning for Arkitekt kontor Grape over plan 1 -2.

Dette ble gjort:

 • Innredning av rålokalet.
 • Fjerning av eks på støp etablering av nytt Lydgulv med lydmatter- armert dekke med fuger og slipt betong med tilslag – inkl behandling av flater
 • Rehabilitering av eksisterende trapp
 • Etablering av nye Toaletter- kantine kjøkken – kjøkkener i sosiale soner kled med råstål
 • Innredningsarbeider med råstål kledning på vegger – pussede flater – Gips i kombinasjon med mix av bevaring av gammelt
 • Etablering av modell verksted
 • Møterom og stille rom med lydvegger og alu glass løsning
 • Akustiske himling med X – kant
 • Ny teknikk lagt på undersiden av himling
 • Sprinklinganlegg – Kjøl/varme – Sprede nett ventilasjon – føringsveier EL – Belysning
 • Elektrotavler og fordelinger.