Se hvordan rivematerialene fra Selma Ellefsens vei gjenbrukes i nytt prosjekt

En ny dronevideo viser hvordan materialene fra gjenbruksprosjektet til OBOS og Aktiv Bygg blir reetablert av Steen’s Montering og Demontering i Asker.

Rivematerialene i dronevideoen er plukket fra OBOS’ eldre lagerbygning i Selma Ellefsens vei 9 på Ulven i Oslo. Aktiv Bygg var hovedentreprenør for OBOS-prosjektet, og sammen med blant annet Steen’s Montering og Demontering fant de gode løsninger for gjenbruk. Steen’s Montering og Demontering innehar all ansvarsrett for gjenbruket i oppføringen av det nye lageret i Asker. Dronevideoen herifra viser til en identisk kopi av hvordan ståldragere og bjelker fra Selma vil bli satt opp i Seljord.

https://www.youtube.com/watch?v=WMdzAbUtpSk&feature=youtu.be

I Asker er foreløpig er hele 345 kvm gulvflate med hulldekker satt inn, videre etter alle hulldekker er lagt vil den gamle mesaninen fra Selma Ellefsens vei monteres. Mesaninen går 8 meter fra den høyeste brannveggen fire meter opp fra bakkenivå. «Det gledelig å se en økende interesse for gjenbruk av bygningskomponenter og materialer. Det er stor klimagevinst å hente i å gjenbruke materiale fra eksisterende bebyggelse. Det var mye fint å plukke til gjenbruk fra prosjektet Selma Ellefsens vei. For bare noen år siden ville disse brukbare materialene blitt knust og deponert», sier daglig leder i Steen’s Montering og Demontering, Ragnar Steen.

Selma Ellefsens vei

Da OBOS skulle rive den lagerbygningen i Selma Ellefsens vei ønsket de å plukke så mye som mulig fra det eksisterende bygget for å reetablere delene til et eget prosjekt i Østre Aker vei. Det var imidlertid utfordrende å få med offentlige myndigheter på å sette opp et midlertidig bygg for gjenbruk i et område utpekt til fremtidig utvikling. Allikevel fant entreprenørene nye måter å gjenbruke rivemassen fra bygget.

Ved prosjektslutt 9. oktober 2020 var sorteringsgraden for totalt 5710 tonn innleverte masser på hele 98,90 %. 12 tonn med stål ble resertifisert med uttrekksprøver, og til sammen 96 hulldekker ble tatt ned. Alle elementene ble grundig sjekket og kontrollert, og dersom hulldekkene hadde sprekker eller andre svakheter ble de kassert for gjenbruk. Stålet og 36 hulldekker ble sendt til gjenbruk for oppføring av lageret i Asker. 20 elementer er satt til mellomlagring inntil gjenbruk, samt 20 elementer ble sendt til Seljord Næringspark for gjenbruk der. Flere trapper i stål, sundolitt isolasjon og vinduer ble også plukket til gjenbruk.

«Det er utrolig gøy å se hvordan det nye lageret begynner å ta form i Asker. Vi er imponert vi hvordan Steen’s Montering har tatt i bruk rivematerialene fra Selma. Dette har vært et spennende prosjekt som har utfordret måten vi som entreprenør tenker på», sier prosjektleder i Aktiv Bygg, Irene Berntzen.

«OBOS forsøker stadig å finne løsninger for å bruke gjenbruke stål, tre- og betongavfall i nye prosjekter. Da vi selv ikke kunne gjenbruke delene fra lagerbygget i Selma Ellefsens vei til et prosjekt i Østre Aker vei er vi glade for at entreprenørene fant nye måter å gjenbruke på», sier Eiendomssjef Odd-Rune Tenfjord i OBOS Eiendom.

Vil du vite mer?
Irene Berntzen, Prosjektleder Aktiv Bygg
Mobil 45 44 40 17 Epost [email protected]

Halvor Olsen, Prosjektleder Obos
Mobil 98 04 86 86 Epost [email protected]

Ragnar Steen, Daglig leder Steen’s Montering
Mobil 905 99 226 Epost [email protected]

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn