Aktiv Bygg totalrehabiliterer Pilestredet 12

Pilestredet 12

Aktiv Bygg har god framdrift i arbeidet med å rehabilitere bygården i Pilestredet 12. Arbeidet utføres for Opsahl Eiendom, og skal ferdigstilles til årsskiftet 2021/2022.

  • Bygget gjennomgår en total forandring, inkludert nye tekniske anlegg, nytt kantinekjøkken og to nye heiser.
  • Bygget leveres som Breeam In-Use, som tilrettelegger forvaltning og sertifiseringer for Byggherre.
  • Atriumet blir byggets sentrum og er byggets arkitektoniske høydepunkt.
  • Atriumet har adkomst fra inngangspartiet med kantine, og er knyttet til plan 2, 3 og 4.
  • Nye gangbaner i plan 3 og 4 med adkomst til heis og et nytt trapperom gir bygget bedre flyt.
  • Vinduer i atriumet er tilbakestilt slik det opprinnelig ble bygget, og et nytt glasstak er etablert.
  • Byggets fem etasjer blir tilpasset nye leietagere etter interiørarkitektens romprogram, med en mix av nytt og gammelt. Kjeller blir oppgradert med tekniske rom, sykkelparkering, nytt gardrobeanlegg og treningsrom.
Gammelt tak blir som nytt, med store takvinduer og synlige gamle bjelker

På grunn av byggets alder har det vært flere krevende oppgaver å ta fatt på, og prosjektansvarlig Bjørn Ole Inglingstad sier at prosjektet har vært spennende og utfordrende:

«Dette prosjektet stiller store krav til oss som entreprenører, både teknisk og faglig, men også i forhold til logistikk og planlegging. Derfor er det veldig tilfredsstillende å se hvordan vi, i tett samarbeid med Byggherre og våre underleverandører, løser problemstillinger og har god framdrift».

 

Pilestredet atrium Pilestredet Atrium Pilestredet atrium

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn