Rehabilitering av Furuset Senter

Aktiv Bygg er nå inne i siste fase av rehabiliteringen av Furuset Senter.

Arbeidet utføres for Etatbygg Furuset som forvaltes av Lerka Eiendom, Linstow og Wahl, og skal ferdigstilles mot slutten av 2021, litt over et år etter at det begynte.

Furuset senter ble åpnet i 1979, og det såkalte administrasjonsbygget består av flere ulike offentlige og private virksomheter, blant annet NAV, BUP, tannhelsetjeneste og legekontor. For å hensynta de ulike leietakerne i bygget blir rehabiliteringen utført i faser, hvor leietakerne flytter til nyoppussede lokaler etter hvert som prosjektet utvikler seg.

Totalt har ca. 6000 m2 med kontor og næringslokaler blitt fullstendig rehabilitert når prosjektet avsluttes. Fellesarealer og heiser har blitt oppgradert, det er etablert nye interntrapper som bidrar til en bedre planløsning, og ny båreheis etableres for helsestasjonen. På taket har det blitt installert et glasstak over byggets atrium på 170m2, oppgraderte ventilasjonsanlegg, og blitt bygd nye tekniske rom. I tillegg har solskjerming på hele bygget blitt byttet ut, og det etableres et nytt kantineområde med kjøkken.

Prosjektets omfang, behovet for kontinuerlig drift av offentlige tjenester og resten av senteret, samtidig som byggebransjen har vært preget av ulike koronatiltak, har gitt mye læring for prosjektansvarlig Ronny Horni:

«Gjennom dette prosjektet har vi møtt på både forventede og uforventede utfordringer. Tett samarbeid med Byggherre og våre underentreprenører har vært avgjørende for at vi har klart å gjennomføre på en god måte.» Samtidig er det givende å se utviklingen av hele nærområdet, noe som var svært etterlengtet:

«Sammen med det nye bydelshuset som er under oppføring på nabotomten vil dette være med å gi et skikkelig løft til nærområdet, og gi økt aktivitet i framtiden, noe som Aktiv Bygg er svært glade for å bidra til.»

Les også saken på bygg.no

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn