Aktiv Bygg Scorer på Ullevaal

Aktiv Bygg har utført omtekking av taket på Ullevaal Stadion på vegne av Oslo Pensjonsforsikring, representert av Vedal.

Ullevaal stadion har i lengre tid slitt med lekkasjer og manglende drenering fra taket. Arbeidet med å utbedre dette ble gitt til Aktiv Bygg, og her måtte det tenkes nytt for å ivareta sikkerheten til takarbeidere og tilrettelegge for jobben som skulle gjøres. Løsningen ble å bruke ett swing-up system som ble bygget ut med stillasdeler, dette gjorde at man kunne ivareta sikkerheten til publikum, unngå skader på glassfasaden og arbeide effektivt på taket. Formann Marius Sandvold sier det var spennende å tenke nytt rundt sikring på tak:

«Det har vært mange kreative ideer og løsningsforslag for å få til dette. Når valget til slutt falt på swing-up og vi fikk gjennomført et prøveparti, følte vi oss trygge på at sikkerheten var ivaretatt samtidig som jobben var mulig å utføre.»

I tillegg til taksikring har det vært flere spennende elementer i prosjektet. Gamle tørrkjølere på flere tonn måtte rives, og heises ned fra taket med en 260 tonns kran som strakk seg 40 meter over stadiontaket. På grunn av handlegaten utenfor måtte disse heises helt ut mot ringveien. På taket står også flere antenner med telefon og datasignaler. På grunn av strålefare må disse stenges av når man arbeider i nærheten, og løftes opp med kran for å legge nytt tak under. I tillegg til dette har det vært skiftet solskjerming og utbedring av diverse elektriske anlegg.

Totalt har ca. 2300 m2 med taktekking blitt gjennomført, i tillegg til ny gesims og nye sluk. På taket er det lagt Protan Blueproof vannfordrøyningssystem. Dette er et bærekraftig og miljøvennlig system som er konstruert for å håndtere de stadig hyppigere forekomstene av ekstremvær og enorme nedbørsmengder. Ved å fordrøye vannet unngår vi å overbelaste avløpssystemet, og dermed reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader.

Også diverse utbedringer i parkeringshuset og tekniske rom har blitt utført av Aktiv Bygg.

«Ullevaal Stadion er et av Norges mest kjente bygg, og det føles viktig å bidra til at både idretten og støttefunksjoner på stadion skal slippe å måtte bekymre seg for dårlig vær. I samarbeid med Vedal og dyktige fagarbeidere fra våre underentreprenører har vi nå utbedret Ullevaals byggetekniske tilstand, slik at den står i stil med prestasjonene på banen» avslutter Marius.

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn