Nyheter fra Aktiv Bygg

Siste nytt om oss og våre prosjekter

Nyheter

HMS årsrapport 2019

Gjennom systematisk HMS arbeid skal vi skape et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, trygghet