Aktiv Bygg overleverer nytt prosjekt for Ferd i Vika

Aktiv Bygg har vært hovedentreprenør for leietakertilpasninger av Ferds nye hovedkontor i Dronning Mauds gate 10.

Etter 19 år på samme adresse på Lysaker i Bærum har investeringsselskapet Ferd flyttet hovedkontoret til Vika. Aktiv Bygg var hovedentreprenør for leietakertilpasningene av de tre øverste toppetasjene som sto ferdig 29 juni i år.

Prosjektet omfattet i hovedsak etablering av ny interntrapp, storkjøkken, møterom, stillerom, kontorer, øvrige innredningsarbeider, miljø og kunstbelysning samt tekniske installasjoner.

«Vi i Aktiv Bygg gratulerer Ferd med nye flotte lokaler og takker for flott samarbeid med leietakertilpasninger. Vi har hatt en tett og god dialog med Ferd, Aase Prosjekt og Radius Design gjennom hele prosjektet», sier prosjektleder for Aktiv Bygg, Kjetil Johansen.

Oppdraget ble utført i samarbeid med Aase Prosjekt og Radius Design.

«Ferd hadde som mål at konsernets nye hovedkontor skulle være mest mulig tilgjengelig for samarbeidspartnere, venner og forbindelser. Etter et år med jakt på en best mulig løsning falt valget på en langsiktig leieavtale for toppetasjene i Dronning Mauds gate 10. Resepsjon og de fleste kontorene ligger i tiende etasje, mens den tilbaketrukne toppetasjen over blant annet rommer Ferds nye storstue, tenkt som et felles møtested for familien, ansatte i Ferd og porteføljeselskapene – og et sted der det kan arrangeres konferanser, åpen dag for sosiale entreprenører, og andre aktuelle møter og samlinger.», skriver Ferd i en pressemelding.

Opprinnelig ble Dronning Mauds gate 10 oppført i 1968. De siste årene har bygningen vært gjennom en totalrehabilitering. Materialbruk og utforming er ivaretatt for å sikre bygningens særpreg, samtidig som bygningen funksjonelt sett fremstår som oppdatert og topp moderne, blant annet med miljøsertifisering.

Se alle bildene på prosjektsiden her »

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn