Foredag om medarbeiderskap, ledelse og utvikling

Runar Heggen og Jon Rønningen har vært en tur innom Aktiv Bygg AS og holdt et lærerikt foredrag for alle våre ansatte om «medarbeiderskap, ledelse og utvikling», hvor de knyttet temaet «toppidrett samspill – og hvordan gjøre hverandre gode» opp mot medarbeiderskap og den Skandinaviske ledelsesmodellen!

Takk for et flott foredrag!