Regjeringen har ført inn flere tiltak for å øke ombruk!

Regjeringen har ført inn flere tiltak for å øke ombruk og redusere klimagassutslipp fra byggenæringen

Regjeringen har vedtatt endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggeteknisk forskrift og tilhørende endringer i byggesaksforskriften. Endringene vil bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg.

Bygg og anlegg står for rundt 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, og er den største kilden til avfall her i landet. Næringen er derfor viktig for at vi skal nå klima- og miljømålene.

Vi innfører nå krav om at nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres, og at materialer skal kartlegges for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg. Vi øker også kravet til sortering av avfall på byggeplass fra 60 til 70 prosent, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

De siste årene har det blitt stadig mer fokus på å bruke byggevarer om igjen for å redusere både avfall og klimagassutslipp. De høye byggevareprisene som vi har sett den siste tiden, gjør det også aktuelt å se på hvordan man kan bruke byggevarer mer effektivt fremover.

Byggenæringen har imidlertid opplevd at kravene til dokumentasjon ved salg av byggevarer, har vært en barriere for økt ombruk. Kravene har vært tilpasset nye, men ikke brukte byggevarer.

Dette har gjort det vanskelig og dyrt å selge eller gi bort brukte byggevarer, slik at de kan kjøpes og brukes om igjen. Det har vært billigere og enklere å kaste dem.

– Mange ønsker å bruke brukte byggevarer i større grad i sine byggeprosjekter, og flere bedrifter, inkludert mindre oppstartsbedrifter, satser på kjøp og salg av brukte byggevarer, men har opplevd at regelverket har vært en barriere. Sånn kan vi ikke ha det hvis vi skal oppnå verdiskapning, mer effektiv ressursbruk og nå klimamålene gjennom grønn vekst, sier Gjelsvik.

I tillegg omfatter endringene forenklinger og presisering av energireglene på noen områder.

Endringene gjelder fra 1. juli 2022.

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn