Nyheter

Vi flytter virksomhet til Obos Ulven innen utgangen av 2019 – Vi har stor tro på Obos sine planer om å bygge opp byggenæringens kunnskapspark på Ulven, med over 5.000 arbeidsplasser. Obos, Betonmast og AF gruppen flytter til Construction City etter hvert, og for Aktiv Bygg er det viktig å være aktive og synlige i […]

Aktiv Bygg rehabiliterer 10.000 kvadratmeter i Holbergs Terrasse i Oslo. Leietagere i lokalene som rehabiliteres, er Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt Mattilsynet, heter det i meldingen. I tillegg utføres fornyelse av sosiale soner, oppgradering av garderober, treningsrom, sykkelparkering, samt inngangspartier, skriver Aktiv Bygg. Som en del av arbeidene etableres også ny resepsjon for Fylkesmannen. […]

Fylkesmannen i Oslo og Mattilsynet velger Holbergs Terrasse på Frydenlund i Oslo som sitt nye fremtidige arbeidssted. KLP Eiendom rehabiliterer bygget før innflytting desember 2019 og april 2020. Begge leiekontraktene er på ti år med opsjon på forlengelse.  – Vi har gjennom fjoråret vært i en prosess for å finne nye lokaler til våre ansatte […]