Nyheter

2020 tallene for Aktiv Bygg er klare, og selskapet har gjennomført generasjonsskifte. Nøkkeltall:  2019 i parentes. Omsetning 287.0 mill. (275.3). Driftsresultat 14.7 mill (14.9).   Margin 5.1% (5.4) «Vi er godt fornøyde med selskapets utvikling i 2020.  Selskapet har de senere år brukt mye tid og ressurser på HMS og internkontroll. Dette har medført at […]

Aktiv Bygg tar smittevern på alvor. Torsdag 4. mars setter vi derfor i gang «Prosjekt Massetesting». I samarbeid med helsetjenesten KRY vil vi hurtigteste alle på en av våre utvalgte byggeplasser. Aktiv Bygg har valgt ut et av våre større prosjekter, og vil teste alle som jobber på og med prosjektet. Hvis opplegget fungerer vil […]

Informasjon til våre underentreprenører og samarbeidspartnere Myndighetene har innført ny lockdown i Oslo-regionen etter spredning av mutert virus i Follo og økt smittetrykk i januar 2021. Aktiv Bygg AS ønsker derfor at alle våre leverandører som benytter arbeidskraft som nylig er kommet til Norge etter opphold i utlandet, sender oss dokumentasjon for innreisetidspunkt, samt dokumentasjon […]

En ny dronevideo viser hvordan materialene fra gjenbruksprosjektet til OBOS og Aktiv Bygg blir reetablert av Steen’s Montering og Demontering i Asker. Rivematerialene i dronevideoen er plukket fra OBOS’ eldre lagerbygning i Selma Ellefsens vei 9 på Ulven i Oslo. Aktiv Bygg var hovedentreprenør for OBOS-prosjektet, og sammen med blant annet Steen’s Montering og Demontering […]

For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket må regne med korte frister og strenge reaksjoner ved brudd på regelverket om smittevern. Les hele artikkelen her: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/arbeidstilsynet-skal-kontrollere-smittevern-i-alle-tilsyn Aktiv Bygg har innarbeidet gode rutiner og fortsetter med våre […]

Aktiv Bygg har denne uken innført nye og skjerpede tiltak for å forhindre coronasmitte. Det er nå påbudt med hjemmekontor, så langt det er praktisk mulig. For Aktiv Bygg vil dette si at administrasjonen og byggeledelse jobber ut hjemmefra, og reiser direkte ut på egne prosjekter. Der det er praktisk mulig benytter vi prosjektkontorene på […]

Aktiv Bygg skulle egentlig demontere og remontere et gammelt lager slik at materialene kunne gjenbrukes etter hvert, men da planen ble stoppet, fant de nye løsninger for gjenbruk. Av: Sindre Sverdrup Strand, Byggeindustrien GJENBRUK: Da OBOS skulle rive den eldre lagerbygningen i Selma Ellefsens vei 9 på Ulven i Oslo, ønsket de å plukke så […]

Forrige uke var hele Aktiv Bygg på førstehjelpskurs med opplæring i bruk av hjertestarter hos Førstehjelperen. Et viktig kurs i en risikoutsatt bransje!

Aktiv Bygg har vært hovedentreprenør for leietakertilpasninger av Ferds nye hovedkontor i Dronning Mauds gate 10. Etter 19 år på samme adresse på Lysaker i Bærum har investeringsselskapet Ferd flyttet hovedkontoret til Vika. Aktiv Bygg var hovedentreprenør for leietakertilpasningene av de tre øverste toppetasjene som sto ferdig 29 juni i år. Prosjektet omfattet i hovedsak […]

Etter gradvis å ha åpnet samfunnet opp gjennom flere måneder, går nå utviklingen feil vei. Smittetallene øker, planlagte gjenåpninger settes på vent og nye restriksjoner er i ferd med å komme tilbake. Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er […]