Thomas Heftyesgate 31

Totalrehabilitering etter brannskade.