Søppelsuganlegg for Obos Ulven

Søppelsuganlegg utført for Obos Ulven.

Gravingen er utført av Glenn Syvertsen AS, og vi graver for å koble oss på trafo 390 meter parallelt med jernbanen til Bane Nor.

Dette gjorde at vi måtte ha LFS (Leder for Sikkerhet) mens arbeidene pågikk – både for høyspentmaster, jernbane, samt høyspent i bakken.