Grenseveien 88

Grenseveien 88 er et kontorbygg på syv etasjer fra begynnelsen av 2000-tallet på totalt 11,000 m2. Det er etablert nytt tilbygg fra 1-7 etg og nytt inntrukket påbygg i 8 etg, de to nederste etasjer har blitt inntrukket. Ny fasade er utført i glass.

Dette ble gjort:

  • Nytt inngangsparti med adgangssperre og ny resepsjon – nytt foaje område.
  • Oppgradering av felleskantine ( kjøkken beholdes ).- Riving av alt i alle etasjer innvendig – bygging av nye tidsmessige kontorer til hver enkelt leietakers behov.
  • Sjakter og toalettsoner er beholdt, men kvalitet på gulv, vegger og himling fornyet.- Nytt teknisk anlegg på VVS og elektro iht dagens forskriftskrav.
  • Nytt felles garderobeanlegg og sykkelparkering i P- kjelleren.
  • Eget solcellepanel på utvendig tak, som er integrert inn på nytt SD –anlegg.