Nyheter fra Aktiv Bygg

Nyheter

HMS Årsrapport 2020

HMS Årsrapporten for 2020 er nå klar og nøkkeltallene kan sees i tabellen under. Utbruddet av Covid-19 har fått