Nyheter fra Aktiv Bygg

Nyheter

Klima og Miljørapport 2020

Årsrapporten for klima og miljø i 2020 viser at Aktiv Bygg sitt samlede CO2 utslipp (energibruk, transport og restavfall)