Nyheter fra Aktiv Bygg

Nyheter

Klima og Miljørapport 2020

Årsrapporten for klima og miljø i 2020 viser at Aktiv Bygg sitt samlede CO2 utslipp (energibruk, transport og restavfall)

Nyheter

HMS Årsrapport 2020

HMS Årsrapporten for 2020 er nå klar og nøkkeltallene kan sees i tabellen under. Utbruddet av Covid-19 har fått