Aktiv Bygg rehabiliterer kontorbygg for KLP Eiendom

Aktiv Bygg rehabiliterer 10.000 kvadratmeter i Holbergs Terrasse i Oslo.

Leietagere i lokalene som rehabiliteres, er Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt Mattilsynet, heter det i meldingen.

I tillegg utføres fornyelse av sosiale soner, oppgradering av garderober, treningsrom, sykkelparkering, samt inngangspartier, skriver Aktiv Bygg.

Som en del av arbeidene etableres også ny resepsjon for Fylkesmannen.

Arbeidet planlegges ferdigstilt rundt årsskiftet 2019/2020.

Lenke til Bygg.no:
http://www.bygg.no/article/1395510