Aktiv Bygg innfører nye smittevernsrutiner

For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket må regne med korte frister og strenge reaksjoner ved brudd på regelverket om smittevern. Les hele artikkelen her: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/arbeidstilsynet-skal-kontrollere-smittevern-i-alle-tilsyn

Aktiv Bygg har innarbeidet gode rutiner og fortsetter med våre tiltak på byggeplasser, se vår sjekkliste under for forebyggende tiltak.

Sjekkliste forebyggende tiltak:

 • Sørg for informasjon til alle om regler for smittevern på byggeplassen
 • Følg opp at planlagte hygienetiltak og renhold blir gjennomført
 • Sikre at det er nok såpe og desinfeksjon tilgjengelig ved vask og toaletter
 • Plassere alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig
 • Påse at håndvask med såpe eller desinfeksjon er tilgjengelig ved inngang til hvilerom og kantine, ved kaffemaskin og kaffekanner
 • Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
 • Tilpass møblering i fellesrom for å overholde anbefalt avstand på minst 1 meter
 • Sørg for oppslag om hvor mange personer som kan bruke hvilerom og spiserom, skifterom, sanitærrom og møterom samtidig
 • Påse at kontaktflater i biler blir desinfisert når biler brukes av flere
 • Informer om regler for innreisekarantene og fritidskarantene når dette er aktuelt for byggeplassen
 • Følger regler fra FHI og sørge for at oppslag er synlig på byggeplassen

Ikke møt på jobben hvis du er syk eller har mistanke om COVID-19, ring og informer din nærmeste leder. Fortsett med gode rutiner!

 


Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn