Gode Resultater for 2020 – styrket ut av Corona

2020 tallene for Aktiv Bygg er klare, og selskapet har gjennomført generasjonsskifte.

  • Nøkkeltall:  2019 i parentes.
  • Omsetning 287.0 mill. (275.3).
  • Driftsresultat 14.7 mill (14.9).  
  • Margin 5.1% (5.4)

«Vi er godt fornøyde med selskapets utvikling i 2020.  Selskapet har de senere år brukt mye tid og ressurser på HMS og internkontroll. Dette har medført at vi har klart oss bra gjennom pandemien. Helse, miljø og sikkerhet for egne og våre samarbeidspartneres ansatte, vil alltid være vår første prioritet», sier Amund Alm, daglig leder i Aktiv Bygg.

Vi er fortsatt inne i en utfordrende tid, men våre ansatte, ledelse og samarbeidspartnere arbeider sammen som et stort team. Dette bidrar til at vi sammen vil komme gjennom krisen på best mulig måte.

«I 2020 har vi gjennomført et generasjonsskifte hos Aktiv Bygg. Vi har fått inn flere dyktige medarbeidere på eiersiden i selskapet, og dette gir oss gode fremtidsutsikter i et godt marked».

ROT-markedet i Norge er i vekst, våre kunder ønsker en solid samarbeidspartner og sikre byggeplasser. Denne kombinasjonen gjør oss positive til videre utvikling av Aktiv Bygg.  Jo flere nybygg som reiser seg i hovedstaden, desto flere muligheter for oss.

Se også omtale i byggeindustrien: https://www.bygg.no/article/1463479

Noen av våre prosjekter i 2020. Klikk for å se flere bilder av våre prosjekter.

 

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn