Info vedr. corona til kunder og forretningsforbindelser

Viser til situasjonen og utviklingen i samfunnet – forårsaket av COVID-19 (Coronaviruset).

Vi har iverksatt tiltak for å unngå smittespredning, og følger myndighetenes råd og retningslinjer i situasjonen som har oppstått.
Fra fredag 13.03, innførte vi hjemmekontor for våre ledere, slik at vi kan opprettholde operativ ledelse fremover.

Våre ansatte skal følge myndighetenes råd og retningslinjer, og utvise stor forsiktighet ved kontakt med andre. Det skal ikke være fysisk kontakt (eks. «handshake»). Det skal holdes minimum 1 meters avstand til andre. Vi oppfordrer til hyppig vask av hender og overflater på felles verktøy og utstyr, bruk av antibakterielle midler.

Vi er avhengig av godt samarbeid med våre oppdragsgivere, og ber derfor om at det iverksettes tilsvarende tiltak på våre byggeprosjekter for å hindre smitte.

Pr. i dag har vi ikke fått informasjon om at noen av våre ansatte er syke eller blitt smittet, men vi følger utviklingen nøye. Folkehelseinstituttet forventer økt smittespredning, og vi vet ikke hvordan dette vil slå ut på kapasiteten hos oss. Vi vil informere berørte parter direkte, når dette er nødvendig.

Kapasiteten hos våre Underleverandører og leveranser av materiell og utstyr er også usikker de neste ukene.

Coronaviruset vil kunne skape forsinkelser for våre prosjekter grunnet økt sykefravær hos egne og våre samarbeidspartnere ansatte. Det samme gjelder for vare og tjenesteleveranser vi alle er avhengige av.

Aktiv Bygg vil gjøre det vi kan for å løse våre oppgaver på best mulig måte. Du vil alltid kunne kontakte oss via våre sentrale kontaktpunkter, eller direkte til din kontakt hos oss.

Ved godt samarbeid vil vi klare å løse utfordringene sammen.

Med vennlig hilsen,
Amund Alm, daglig leder

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn