Nyheter fra Aktiv Bygg

Aktiv Bygg AS vil gjøre det vi kan for å løse våre oppgaver på best mulig måte. Du vil alltid kunne kontakte oss via våre sentrale kontaktpunkter, eller direkte til din kontakt hos oss.
Ved godt samarbeid vil vi klare å løse utfordringene sammen.

Med vennlig hilsen,
Amund Alm, daglig leder

Coronavirus

Prosjekt Massetesting

Aktiv Bygg tar smittevern på alvor. Torsdag 4. mars setter vi derfor i gang «Prosjekt Massetesting». I samarbeid med

Coronavirus

Ny lockdown i Oslo-regionen

Informasjon til våre underentreprenører og samarbeidspartnere Myndighetene har innført ny lockdown i Oslo-regionen etter spredning av mutert virus i