Beredskap sommer 2021

Aktiv Bygg vil ha følgende kontaktpersoner under sommeren 2021:

  • Amund Alm, Daglig Leder, tlf. 957 92 535
  • Ronny Horni, Prosjektansvarlig, tlf. 952 77 700
  • Bjørn Ole Inglingstad, Prosjektansvarlig, tlf. 416 24 017
  • Jan Mortensen, Prosjektansvarlig, tlf. 905 94 078
  • Rune Helgesen, Prosjektleder, tlf. 906 14 616
  • Kathleen Johansen, HMS Ansvarlig, tlf. 469 20 807