Hvor går grensen når det kommer til sykdom i hjemmet/Where does the limit go when it comes to illness at home.

Råd til personer som har luftveissymptomer, er smittet eller har vært utsatt for smitte (klikk på linken)

Råd til deg som er i hjemmekarantene fordi du er nærkontakt til en person med covid-19 eller har vært på reise i utlandet.

Råd til pasienter som er i hjemmeisolering ved koronavirus (coronavirus).

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.
Brochure and video on general information regarding the coronavirus in multiple languages, as well as a short text to help you keep updated.