CORONAVIRUSET

Her kommer det info til kunder og
forretningsforbindelser i forbindelse med
Coronaviruset.

Aktiv Bygg AS vil gjøre det vi kan for å løse våre oppgaver på best mulig måte. Du vil alltid kunne kontakte oss via våre sentrale kontaktpunkter, eller direkte til din kontakt hos oss.
Ved godt samarbeid vil vi klare å løse utfordringene sammen.

Med vennlig hilsen,
Amund Alm, daglig leder