Content1 | col3

HMS

Vår målsetting er at Aktiv Bygg sin virksomhet skal foregå på en trygg og sikker måte. Alle ansatte har ansvar for egne handlinger, og har fått opplæring/gjennfomført nødvendige kurs til å gjøre det som er nødvendig for å hindre skade på seg selv, andre, utstyr og produkter.

Vårt mål med sikkerhetsinnsatsen er å beskytte:
  • menneskers liv og helse
  • det ytre og indre miljø
  • anlegg og produksjon
  • kunnskap og informasjon

Aktiv Bygg AS vil gjennom sitt forebyggende internkontrollsystem ha prioritert fokus på å hindre ulykker og skader, samt skape høy trivsel på arbeidsplassen. Dette gjennomføres ved at Helse-Miljø-Sikkerhet planlegges på linje med produksjon, teknikk og økonomi, og at det gjennomføres Risiko- og Sikker Jobb Analyse på den enkelte arbeidsplass.

HMS skal være en del av ledernes resultatansvar.
HMS skal alltid prioriteres foran fremdrift.
Det skal alltid stilles samme krav til våre u-entreprenører og samarbeidspartnere som til oss selv.

Aktiv Bygg AS jobber kontinuerlig etter en "null-skade-visjon" og et sikkert og godt arbeidsmiljø. At vi har et lavt sykefravær, er det beste skussmål på at vi lykkes i vårt arbeid med Helse-Miljø-Sikkerhet.
© Aktiv Bygg AS - Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital