Content1 | col3

Om Aktiv Bygg AS

Aktiv Bygg AS ble etablert i år 2000 av personer med lang og god erfaring fra byggebransjen både som håndverkere og ledere. Eierne er fortsatt ansatt i bedriften og tar del i ledelsen. Det er korte beslutningsveier og god fleksibilitet i hele organisasjonen. Alle ansatte i alle ledd har lang erfaring og flere har gått gradene fra håndverker til å bli leder og har derved en unik kompetanse i hele byggeprosessen. Vi har fokus på gjennomføring og kvalitet fra A til Å.

I dag er vi 35 ansatte i tillegg til et omfattende og bra nettverk av underentreprenører i alle fag. Vi ser frem til å motta forespørsler i form av tradisjonelle anbud/tilbud, ”åpen bok” modell eller rammeavtaler
© Aktiv Bygg AS - Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital